La web de la Quinzena: la proposta de l’assessor

Aquesta setmana us recomanem la web d’internacionalització Enterprise Europe Network.

LEnterprise Europe Network és una xarxa internacional formada per més de 450 organismes de suport a l’empresa, on participen Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial, Centres Tecnològics i Universitats. La xarxa està present a més de 47 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats. La Comissió Europea va posar en marxa la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) l’any 2008.

El canal d’entrada més àgil per a unir-se i gaudir dels serveis del EEN és a través d’ACCIÓ: als següents enllaços:

També disposen d’un cercador per a trobar tots els esdeveniments internacionals que es fan en el marc de la xarxa EEN. Accedeix aquí.

Comments for this post are closed.