La web de la Quinzena: la proposta de l’assessor

Trade Map proporciona – en forma de taules, gràfics i mapes – indicadors de l’activitat Import-Export de demanda internacional, de mercats alternatius i de mercats competitius, així com un directori d’empreses importadores i exportadores.

Trade Map cobreix 220 països i territoris i 5300 productes del sistema harmonitzat. Informa sobre els fluxos comercials mensuals, trimestrals i anuals i estan disponibles des del nivell de numeració fins al mes agregat de les partides aranzelàries.

Comments for this post are closed.