Les companyies modificaran les seves cadenes de subministrament que en 2025 seran més locals

La pandèmia o la invasió d’Ucraïna reverteixen la tendència de la deslocalització i a que les empreses s’orientin a substituir els seus proveïdors i fabricants globals per locals. L’any 2025 les empreses que avui es proveeixen majoritàriament globalment a proveir-se principalment localment.

El subministrament i la producció de les empreses han patit diversos entrebancs en un curt període de temps, com la pandèmia i la guerra d’Ucraïna, el bloqueig del Canal de Suez l’any 2021 i l’endarreriment del comerç marítim.  Aquests cops les han conscienciat de que les cadenes de subministraments globals no són tan sòlides com semblava per la qual cosa les empreses busquen reubicar-se i optar per proveïdors i distribuïdors locals, en comptes de globals.

La re-localització afectarà el 92% de les empreses, no obstant això, només estan preparades per a afrontar els canvis que aquest fet produirà un 15% de les mateixes.

La reorganització de les operacions que són indispensables perquè un producte o mercaderia arribi al client final es planteja com una equació difícil de resoldre. Tot i que no existeix una solució única per a les empreses, aquelles que fonamentin la seva cadena de subministrament en la sostenibilitat, escalabilitat, i es basin en la tecnologia i les dades, són les que obtindran els beneficis més importants. Es posa en marxa el despatx europeu centralitzat, que permetrà als membres de la UE funcionar com un veritable mercat duaner.

Comments for this post are closed.