L’IVA de les vendes on line a la UE. Com es liquida des de Juliol?

Pel que fa el Règim de la Unió Europea, qualsevol ecommerce que superi el llindar de 10.000 € en la facturació anual a clients d’altres Estats membres, haurà de facturar amb el tipus d’IVA que tingui el país de destinació però a través del règim de finestreta única, no serà necessari donar-se d’alta a efectes fiscals en un altre Estat ni presentar declaracions d’IVA periòdicament  quan les botigues en línia sobrepassin el llindar de 10.000 €. Quan les e-vendes d’una empresa no assoleixen els 10.000 € l’any de base imposable, es repercuteix el 21% sobre totes les factures internacionals.

Així doncs és important que les botigues en línia coneguin els diferents tipus d’IVA aplicables als seus productes en la resta d’Estats, ja que han de reflectir-se en les factures.

L’impost es liquidarà i ingressarà a través d’una finestreta única. L’agència tributària s’encarregarà de transferir el que correspongui a cada país.

Quan els bens que venem a través de la botiga procedeixen i són lliurats al client via una interface como Ali Baba o Amazon, és la dita Interface la responsable de gestionar la part fiscal i de liquidar l’impost.

Comments for this post are closed.