Llista de comprovació de la preparació davant el Brexit per a les empreses que treballen amb el Regne Unit

La decisió del Regne Unit de deixar de participar en el mercat únic i en la unió duanera de la UE, posant amb això fi a la lliure circulació de persones, mercaderies i serveis amb la UE a partir del 31 de desembre de 2020, modificarà significativament des d’aquesta data la relació entre la UE i el Regne Unit en el que concerneix a les empreses de totes dues parts.

Aquests canvis són inevitables, amb independència del resultat de les negociacions en curs entre la UE i el Regne Unit, i comporten el risc d’agreujar la pressió que pateixen  ja les empreses a causa de la pandèmia de COVID-19.

Davant d’aquest escenari, la UE ha preparat un document informatiu per tal d’ajudar a les empreses afectades a efectuar una rigorosa comprovació de la seva preparació per l 1 de gener de 2021.

L’objectiu d’aquesta llista de control és ajudar a les empreses de la UE que desenvolupen la seva activitat al Regne Unit o a les empreses del Regne Unit que desenvolupen la seva activitat a la UE a comprovar si estan preparats per mantenir-la a partir del 1 de gener de 2021.

Presenta un panorama general dels principals àmbits en els quals a partir de l’1 de gener de 2021 es produiran canvis, en qualsevol situació, tant si s’arriba a un acord sobre una futura associació en matèria econòmica i de seguretat com si no. Contempla els supòsits més freqüents, per la qual cosa no ha de considerar-se exhaustiva.

Podeu trobar la llista de control al següent enllaç

Comments for this post are closed.