Pepi Costa: “La base de l’èxit d’una empresa és la seva credibilitat”

Pepi Costa, Export Manager Crevin

Crevin és una empresa familiar dedicada al disseny, fabricació i comercialització de teixits de tapisseria. Fundada al 1976, avui és reconeguda per la seva excel·lència en creativitat, disseny, qualitat i servei.

pepi-31.- Quin producte o productes de la seva empresa comercialitza a l’ exterior?

Dissenyen, fabriquem i comercialitzem teixits de tapisseria per a fabricants de mobles, majoristes de teixit i darrerament hem incorporat teixits pel sector del Contrat (hoteleria, geriàtrics, …….)

2.- Quan va iniciar-se en el comerç exterior?

Fa 30 anys, arran de l’entrada d’Espanya al mercat comú, quan el mercat interior encara era molt potent. Així vam poder iniciar-nos progressivament, sense preses i sense pressió.

3.- Actualment quin percentatge de la  facturació  s’exporta?

Al voltant del 75%

4.- Què el va motivar per iniciar-se en el comerç internacional?

La inquietud de saber que ens havíem d’obrir al mon el més aviat possible. L’apertura del mercat Europeo ens donava aquesta oportunitat.

5.- Va dissenyar un pla?

La nostra estratègia va ser iniciar-nos en el mercat l’ Alemany considerat aleshores el més exigent.  Volíem  aprendre, millorar i preparar-nos per ser més competitius tant en el nostre propi país com en la resta de països on preteníem introduir-nos  

6.- Quins beneficis considera que li aporta?

Primordialment l’estabilitat en les vendes perquè els mercats son molt variables i quan uns es debiliten els altres es fortifiquen. Això ens ha permès tenir sempre un equilibri en la facturació dels mercats exteriors.

7.- Quins són els errors que hauria volgut evitar?

 De tots els errors se’n aprèn alguna cosa.

8.- Compta amb un departament d’exportacions o  persona responsable de les exportacions?

Si, ara entre comercials i administratius som 5 persones en l’equip d’exportació, però és la labor de tota l’empresa la que dona els seus fruits al final de la cadena. 

9.- A quins països exporta actualment?

El nostres mercats més potents els darrers anys han estat els Països Nòrdics però ara la balança ja està quedant equilibrada entre els 60 països als quals estem exportant.

10.- Quins reptes ha hagut de superar  en els mercats exteriors?

Aconseguir dissenyar teixits de gust universal, perquè sabem que un bon disseny acostuma a encaixar arreu.

11.- Quin considera que és el seu avantatge competitiu internacional, què diferencia els seus productes o la seva oferta?

El disseny, la funcionalitat i la durabilitat dels nostres teixits.

12.- Quina és l’ estratègia que utilitza per entrar als mercats exteriors? Adapta l’estratègia d’ entrada  a cada mercat en el qual treballa?

El nostre nínxol de mercat és molt definit i no gaire gran per tant quan tenim identificat el nou mercat objectiu, fem una recerca de potencials clients i preparem un viatge de prospecció. Les fires també son una bona font de contactes, tant de clients com d’agents.

13.- Quines recomanacions faria a les empreses que estan començant en l’ exportació?  

Que siguin molt honestes. La base de l’èxit d’una empresa és la seva credibilitat i això es fonamenta en ser honestos en tot el procés, des del  producte fins a la seriositat en la gestió.

 

Comments for this post are closed.