Manca de matèries primeres: un problema que afecta a tots els sectors

La manca de matèries primeres està afectant a tots els sectors industrials i, de forma més intensa a alguns com el  del packaging. Aquesta situació, que es va originar durant la pandèmia, no tant sols no s’ha resolt sinó que s’ha agreujat en els darrers temps. Alguns dels motius principals són:

  • La intensitat de l’increment  de demanda de matèries primeres, una percentatge molt important  per part la Xina, país que va controlar la pandèmia molt abans que altres i que s’ha beneficiat d’una ràpida recuperació  i, per tant, d’ una reactivació de la producció industrial i la demanda de matèries que aquesta genera. Aquestes matèries primeres que han registrat aquests increments de preus tant importants han atret llavors a especuladors i fons d’inversió el que fa encara més difícil la tornada dels preus a la normalitat.
  • L’extraordinari encariment del transport marítim degut a la manca de contenidors i vaixells per dona resposta a la demanda actual.
  • L’augment desorbitat dels preus de l’energia i els combustibles: molts processos de transformació, com el de l’embalatge consumeixen grans quantitats  d’energia elèctrica així com d’altres fonts.

La indústria alimentària, gran consumidora de productes de packaging, ha vist doncs triplement penalitzats els seus costos agreujats, a més, per unes condicions climatològiques que no afavoreixen l’abundància de les collites. La dificultat de traslladar aquests increments als retailers, sempre en dura competència per una engruna de mercat, implica que els operadors de la indústria alimentària es trobin  actualment en el nucli del que s’ha anomenat “la tempesta perfecta”.

Font: Alimarket

Comments for this post are closed.