Marroc: Control a les exportacions

D’acord amb la Llei 24-09, la importació al Marroc està subjecte a la presentació d’una prova sobre el compliment de les regulacions vigents.

L’objectiu és garantir una millor protecció del consumidor, una major fluïdesa en les operacions d’importació de productes industrials i una competència justa entre operadors.

El nou sistema es basa en l’ús d’organismes d’inspecció. S’han seleccionat tres empreses d’inspecció per ser aprovades com a òrgans d’avaluació de la conformitat. Aquestes són les organitzacions següents:
Applus-Fomento, Bureau Veritas, TUV Rheinland.


Podeu ampliar la informació en el següent enllaç.


 


Comments for this post are closed.