Medaweek Barcelona 2022

Medaweek Barcelona és actualment la principal trobada de negocis dedicada a promoure la regió mediterrània a tot el món. Aquest esdeveniment dóna suport als sectors econòmics clau i els valors culturals d’aquesta regió a través d’una àmplia varietat de fòrums. MedaWeek Barcelona és el principal punt de trobada per a expressar els interessos del sector privat en el desenvolupament socioeconòmic dels països mediterranis.

MedaWeek Barcelona ofereix als participants una oportunitat única per a presentar-se connectar-se i establir connexions comercials amb els responsables de la presa de decisions, obrint les portes de la seva organització o empresa als projectes regionals més recents i apassionants. A més, a través de converses, panells, tallers i sessions de xarxa, MedaWeek ajuda els principals negocis, actors industrials, inversors i professionals a entendre les tendències canviants entre els sectors, les geografies, i les sitges funcionals en l’economia i la indústria mediterrànies.

Des del seu debut el 2006, MedaWeek Barcelona ha estat organitzat conjuntament per l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (ASCAME) i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb la col·laboració de prominents organitzacions euromediterrànies

Durant les últimes quinze edicions, més de 39.000 empresaris han participat a MedaWeek Barcelona.

Comments for this post are closed.