Missió comercial a Mèxic

  • Dates: Del 28 de novembre al 2 de desembre de 2022
  • Inscripcions

Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen.

Mèxic destaca especialment per les oportunitats de negoci en els sectors de l’automoció, la maquinària i béns d’equip, la química, el packaging, les TIC, l’alimentació o la salut, entre d’altres.

Les exportacions catalanes a Mèxic han augmentat any rera any i assoleixen la xifra de 1.500,4 milions d’euros, amb un creixement del 3,4% respecte a l’any anterior. Catalunya exporta principalment a Mèxic maquinària (18,1%), vehicles (17%) i peces de vestir (8,8%).

Més de 4.400 empreses catalanes van exportar a Mèxic, de les quals 1.773 ho fan de manera regular. Un mercat amb bones perspectives de negoci que ofereix oportunitats concretes en molts subsectors.

Per més informació contacteu a: jmcampa@cecot.org.

Comments for this post are closed.