Missions comercials subvencionades per l’ICEX

Missió Directa a Uganda i Tanzània 2022 – 13 al 17 de juny 2022: sector de la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip, fabricació de material i equip elèctric, fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, fabricació de maquinària i equip n.c.o.p., metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges. Data límit: 11/04/2022 

Missió Directa a Medellín 2022 – 9 al 15 de maig 2022: sector de la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, la fabricació d’un altre material de transport, la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes, la fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, del comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes, dels serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assaigs i anàlisis tècniques. Data límit: 20/04/2022 

Comments for this post are closed.