Modificació de criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges

Us informem de l’ordre INT/1278/2000, del 29 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, en la es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Més informació

Comments for this post are closed.