Normativa sector construcció a França

Molts dels productes de construcció que es comercialitzen a la Unió Europea requereixen el marcatge CE. En el cas particular del mercat francès, per a molts productes o procediments més innovadors del sector de la construcció, existeix l’opció de certificació específica francesa de l’“Avis Technique”. Emès pel CSTB , Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (http://www.cstb.fr/fr/) constitueix un document oficial que certifica  l’aptitud d’un producte o procediment pel mercat francès. L’“Avis Technique” no és obligatori per a comercialitzar productes de construcció a França, encara que sí molt recomanable donat que, a l’hora de la veritat, els arquitectes no prescriuen productes que no estiguin certificats i els constructors tampoc  s’arrisquen donat que és molt habitual les empreses asseguradores  l’exigeixin.

Un producte certificat amb « Avis Technique » ofereix una confiança en les seves prestacions, que ho col·loca en una posició preferent enfront d’altres productes sense “Avis Technique”. Per això, les empreses estrangeres que volen entrar en el mercat francès tenen la necessitat d’obtenir aquest certificat.

Però no sols França requereix d’aquests document. Altres països, sobretot ex colònies franceses, sol·liciten l’“Avis Technique” pels projectes realitzats en el seu territori. És el cas de països com el Marroc o Algèria, on és pràctica comuna sol·licitar aquest distintiu.

El mateix CSTB pot tramitar l’”Avis Technique” i fer-ne les proves adients. La obtenció del mateix no és immediata donat que el procediment pot durar com a mitja un any. Per això, les empreses de materials i sistemes innovadors per a la construcció que estan interessades en el país veí haurien de preveure la obtenció d’aquest document i començar la seva gestió lo abans possible. El cost es variable, en funció del producte o sistema a certificar.

Comments for this post are closed.