Nova certificació a la importació de productes al Marroc

El Ministeri d’Indústria i Comerç del Marroc, en el marc de la Llei nº 24-09 relativa a la seguretat dels béns i serveis, ha anunciat que el control a la importació dels productes industrials ha estat externalitzat des de l’1 de febrer de 2020 en 3 organismes certificadors: APPLUSFOMENTO, BUREAU VERITAS i TÜV RHEINLAND.

  • La norma divideix els productes subjectes a inspecció en dos grups: 80% dels productes seran controlats en origen i el 20% restant serà controlat en frontera.
  • Els exportadors podran dirigir-se lliurement a un dels tres organismes per a la certificació en origen mentre que en frontera s’adjudicaran els controls de forma aleatòria.
  • El control es realitzarà per expedició i en funció del producte o del tipus d’exportador i podrà ser: documental, presa de mostres, inspecció física, etc …
Comments for this post are closed.