Noves guies de la Comissió Europea

En el transcurs d’agost, la Comissió Europea va publicar nous documents d’orientació que tenen com a objectiu facilitar l’aplicació de les sancions de la UE contra Rússia. Aquests documents inclouen orientacions sobre la importació, la compra i la transferència de béns llistats, així com sobre els dipòsits centrals de valors.

Pots trobar més informació sobre totes les mesures de la UE adoptades en el context de l’agressió de Rússia contra Ucraïna, així com els documents guia al següent enllaç:

Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine (europa.eu)

Comments for this post are closed.