Número d’exportador autoritzat

El país d’origen d’una mercaderia es determina:

  • Perquè és enterament obtinguda en un país o
  • Perquè ha estat prou transformada o
  • Ha rebut una transformació substancial en aquest país.

Una mercaderia comprada a Espanya serà d’origen espanyol si ha estat enterament obtinguda o ha sofert una transformació suficient a Espanya.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.