Operacions triangulars

Si vols conèixer el funcionament fiscal de les operacions triangulars pots consultar en els portals d’IVA i Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) una versió ampliada del servei d’ajuda denominat “Localitzador”, incloent el lloc de realització dels lliuraments de béns, distingint entre lliuraments interiors, intracomunitaris i amb destinació a tercers països.

En concret, aquesta eina indica on es localitza el lliurament d’un bé, si està subjecte o exempt a l’IVA, qui ha de declarar l’IVA reportat en l’operació o com es declara en cas de no estar subjecte o exempt en el territori d’aplicació de l’impost espanyol; també indicarà si en la factura es deu o no repercutir IVA.

Consulta el localitzador aquí.

Comments for this post are closed.