Orientacions pràctiques per garantir la circulació de mercaderies pels carrils verds

La Comissió Europea va publicar ahir noves orientacions pràctiques per aplicar les seves “Directrius sobre mesures de gestió de fronteres, per protegir la salut i garantir la disponibilitat dels béns i dels serveis essencials 2020/C86 l/ 01, publicades al Diari Oficial de la UE el 16 de març, amb la finalitat de preservar la integritat del mercat únic en el context de la crisi sanitària del coronavirus.

Així, sol·licita als estats membres que designin immediatament com a carrils verds tots els passos fronterers interns pertinents de la xarxa transeuropea de transport.

Alhora que els demana que estableixin les següents condicions:

  • Els carrils verds han d’estar oberts per a tots els vehicles de mercaderies, independentment dels productes que transportin.
  • El procediment ha de reduir-se i simplificar-se al mínim estrictament necessari
  • Cap vehicle o conductor haurà de ser objecte de discriminació

La Comissió Europea també insta als Estats Membres a suspendre temporalment totes les restriccions d’accés a les carreteres que estiguin vigents al seu territori.

En el mateix document, la Comissió Europea anima els Estats Membres a crear corredors de trànsit segur per els quals els conductors privats i els seus passatgers, així com els ciutadans de la Unió que siguin repatriats, puguin creuar els països directament i amb prioritat.

També s’insta a la cooperació reforçada entre els Estats Membres i tercers estats per garantir la circulació de mercaderies, a través d’una xarxa de punts de contacte nacionals i la plataforma establertes per la Comissió Europea per facilitar  informació sobre les mesures nacionals adoptades pels Estats.

Finalment, la Comissió Europea també recomana als Estats Membres que prenguin mesures per garantir la lliure circulació de tots els treballadors que participin en el transport internacional.

Comments for this post are closed.