Pla d’Acció per a la Internacionalització de l’economia espanyola 2021-22

El Consell de Ministres ha aprovat el ‘Pla d’Acció per a la Internacionalització de l’Economia Espanyola 2021-22′. Aquest Pla actualitza l’anàlisi de la situació del sector exterior i defineix les mesures concretes que busquen incidir en els objectius assenyalats en l’ ‘Estratègia d’Internacionalització de l’Economia Espanyola 2017-2027’.

Aquesta estratègia i els plans que l’acompanyen conformen l’acció de Govern en suport a la internacionalització. Per a la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el Pla “impulsarà la internacionalització de l’economia espanyola i col·locarà al sector exterior com a pilar de la recuperació econòmica a través de la millora de la competitivitat i la major presència de les nostres empreses en l’exterior. A més, facilitem la coordinació dels diferents actors implicats en la internacionalització i millorem l’accés per part de les empreses als diferents instruments de suport”.

El Pla té en compte la irrupció de la pandèmia COVID-19 i el seu impacte en els fluxos comercials, a més d’estar alineat amb el ‘Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència’. Així, el Pla d’Acció 2021-22 es focalitza en les següents línies d’actuació per a promoure, com a objectiu principal, que el sector exterior sigui motor de creixement econòmic i generador d’ocupació:

  • Augmentar la base d’empreses espanyoles que exportin regularment, promovent major accés de les PIMES als mercats exteriors.
  • Diversificar els mercats de destinació d’exportació i inversió, buscant promoure la implantació de les nostres empreses en sectors estratègics.
  • Augmentar la resiliència del teixit productiu i exportador potenciant els instruments financers de suport a la internacionalització i accions de suport amb especial atenció a les pimes.
  • Reforçar les cadenes globals de valor en les que Espanya està integrada, mitjançant la creació d’un marc estable, basat en regles, diversificant les fonts d’oferta, obrint nous mercats i desenvolupant marcs cooperatius per a un accés a productes crítics.
  • Promoure la transformació digital i el desenvolupament sostenible entre les empreses internacionalitzades.

Per més informació clica aquí.

Comments for this post are closed.