‘Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022”’

El 20 de setembre, la Secretaria de Estado de Comercio Sra Xiana Méndez, va presentar virtualment a associacions i entitats  el “Plan de Acción para la internacionalización de la Economía Española 2021-2022”.

A l’enllaç següent trobareu el resum d’aquest plà vertebrat en 6 eixos d’actuació.

Comments for this post are closed.