18 de novembre – Plataforma de compres de productes innovadors per entitats públiques (productes i serveis innovadors i healthcare)

La plataforma  de compres publiques de productes innovadors  és un espai virtual en línia on els ents públics (autoritats locals, hospitals, ministeris, etc.) presentaran les seves necessitats per als propers 1 a 3 anys  pel que fa a productes i serveis innovadors .

Les institucions públiques utilitzaran aquesta plataforma per anunciar les  licitacions futures de productes o serveis innovadors, consultes i concursos públics.

Aquesta plataforma compta amb un abast internacional doncs participen entitats publiques de països com el Japó, Equador, Turquia, Finlàndia, Àustria, i Espanya.

La plataforma, a més de ser una plataforma on publicar necessitats, consultes tècniques i concursos públics, comptarà amb  un espai de networking entre els proveïdors potencials i les entitats públiques.

Comments for this post are closed.