Portal de la UE Access2Markets

Access2Markets és el nou portal que permet als exportadors i importadors de la UE trobar informació detallada sobre:

 • Aranzels
 • Normes d’origen
 • Impostos i drets addicionals
 • Procediments i tràmits d’importació
 • Requisits del producte
 • Barreres comercials
 • Estadístiques de fluxos comercials

Perquè pugui trobar la millor font o mercat d’exportació per als seus productes.

A més de la informació clau país per país sobre les condicions d’exportació i importació, pot trobar:

 • guies pas a pas per a l’exportació/importació de béns i serveis
 • orientacions detallades sobre les normes d’origen
 • eina per a ajudar-lo a avaluar l’origen del seu producte
 • terminologia comercial explicada al llarg del camí
 • Informació sobre com desmantellaran els aranzels en virtut dels acords comercials al llarg del temps
 • estadístiques de fluxos comercials amb gràfics.

Access2Markets està disponible en les 24 llengües oficials de la UE i en un format adaptable i còmoda.

Més informació

Comments for this post are closed.