Pràctiques a empreses 2023 | Becaris de Icex

S’acaba d’obrir el termini d’inscripció del programa de pràctiques en empreses del ICEX l’objectiu del qual és fer costat a les empreses en el seu procés d’internacionalització, posant a la seva disposició joves formats a l’entorn de la xarxa d’Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya en l’exterior. Pots sol·licitar la incorporació d’un/becari/a ICEX en la teva organització durant un període d’un any, realitzant pràctiques en l’àrea internacional de l’empresa a Espanya o en qualsevol de les filials o sucursals que tingui en l’exterior. El ICEX fixa la dotació bruta anual i cobreix el 50% d’aquesta dotació si es tracta d’una PIME i el 20% si és gran empresa.

Perfil dels becaris ICEX:

• Una o més titulacions universitàries superiors.
• Nivell d’anglès avançat i coneixement d’altres idiomes.
• Màster Universitari en Gestió Internacional de l’Empresa (MBA in International Management).
• Formació prèvia especialitzada d’un any en una Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya en l’Exterior.
• Disponibilitat per a mobilitat geogràfica.

L’empresa ha de presentar un pla estructurat amb la formació que aportació a la persona becada competències a desenvolupar i activitats formatives a realitzar durant el període de pràctiques. Aquestes hauran de desenvolupar-se en l’àmbit d’actuació internacional i estar tutelades a través de la designació d’una persona tutora responsable del compliment i valoració de l’itinerari formatiu de la persona becada. La formació podrà realitzar-se a Espanya o a l’estranger. En el cas que la beca es desenvolupi fos d’Espanya és requisit obligatori que les empreses estiguin implantades en l’exterior i disposin d’una persona tutora permanent en el destí proposat.

Condicions:

  • Termini de sol·licitud: Des del 5 de juliol fins al 29 de setembre de 2022
  • Resolució sol·licituds: Es comunicarà a partir del 12 de desembre de 2022
  • Data de començament: La incorporació es produirà a partir del mes de març de 2023
  • Durada: 12 mesos
  • Més informació i inscripcions
Comments for this post are closed.