Presentació: Eina de Contractació Pública Internacional.

Amb l’objectiu de millorar l’accés de les empreses a contractes de contractació pública fora de la UE per tal d’afavorir la competitivitat europea, generar informació de qualitat que ajudi a enfortir la posició de la UE en les negociacions comercials i fomentar aquesta iniciativa a nivell global en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) la comissió europea es proposa una eina de contractació pública internacional.

D’aquesta manera s’intenta omplir el buit d’informació sobre els obstacles que es troben les empreses europees quan participen en procediments de contractació pública en països tercers claus. Aquesta iniciativa dona informació sobre Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Tailàndia, Indonesia, Brasil, Xina i Índia, aporta dades sobre compres governamentals transfronteres directes i indirectes, així com la identificació de més de 360 barreres existents en l’àmbit de la contractació pública.

Trobareu al següent enllaç informació més detallada.

Comments for this post are closed.