Preu dels subministraments i dels transports marítims

El problema mundial de subministrament encara trigarà a resoldre’s tot i que la Directora de l’Organització Mundial del Comerç no creu que les causes que l’han originat siguin permanents donat que assegura que no són estructurals.

Reconeix que el problema és important, especialment pel que afecta als semi-conductors i que les conseqüències són la inflació en diverses zones i sectors del món però creu que es revertirà durant 2022.

D’altra banda, però, la Directora de la UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament), no ha estat tant optimista i considera que la situació podria estendre’s més enllà de 2022 i encara més temps, sobretot en els països en vies de desenvolupament, si els bancs centrals pugen els tipus d’interès.

Pel que fa la crisi dels preus del transport marítim, la Directora de la OMC opina que la demanda que s’ha generat després de les primeres onades de la pandèmia, accentuada pels diferents estímuls fiscals aplicats per moltes economies, especialment per la dels Estats Units, ha superat amb escreix l’oferta que s’ha mantingut estable tot aquest temps. Les companyies marítimes no van dur a terme inversions per afrontar l’augment de la demanda, doncs creien que la recessió seria més llarga i profunda. En les darreres setmanes s’ha detectat una certa desacceleració de la pressió sobre els nòlits que és del tot insuficient per considerar que la situació es pugui resoldre a curt termini. El preu actual dels nòlits multiplica per sis o fins i tot més els preus dels mateixos transports durant el pitjor moment de la crisi sanitària.

Comments for this post are closed.