Primera avaluació BusinessEurope sobre l’impacte del COVID-19 en les empreses europees

L’organització europea, BusinessEurope (CEOE), ha fet pública una primera avaluació de l’impacte en les empreses europees del problema del coronavirus- COVID 19.

L’informe indica que les empreses que operen amb la Xina són, ara per ara, les més afectades per l’impacte del COVID-19 a la població. Per això, la Cambra de Comerç Europea a la Xina ha habilitat un espai dedicat a informar a les empreses. Això inclou treballadors, temes financers i d’assegurances, contractes, problemes de salut i consells pràctics sobre les mesures que cal prendre per protegir als treballadors.

Segons l’informe, alguns dels principals desafiaments són:

  • Manca de personal. Moltes empreses a la Xina no tenen suficient personal per operar una línia de producció completa.
  • Manca de subministraments sanitaris. Falta de subministrament de mascaretes i altres aprovisionaments per protegir-se d’una infecció per coronavirus.
  • Caiguda del consum. La Xina està patint una forta disminució del consum que afecta no només a les seves empreses sinó al comerç internacional.
  • Incompliment de contacte. Un altre dels problemes detectats afecta a l’incompliment dels contractes.

Per tots aquests motius, la Xina està implementat mesures financeres per recolzar a les empreses i mitigar, així, l’impacte de la crisi. Aquestes mesures, segons indica BusinessEurope, caldrà monitoritzar-les de molt aprop.

Pel que fa a les empreses europees amb o sense operacions a la Xina, la principal preocupació és la manca de subministres procedents del país asiàtic. Alguns dels sectors més afectats són el de l’automòbil i el tèxtil. i això les està obligant a cercar proveïdors alternatius.

Podeu consultar el informe de BusinessEurope a l’enllaç següent:



Comments for this post are closed.