Programa “Meet the Buyer”. Converteix-te en proveïdor de l’empresa francesa “Société du Grand Paris »

El Grand Paris és el macro projecte d’ordenació urbana de la regió metropolitana Île de France, amb eix a la capital francesa. Els principals focus d’actuació són estacions de rodalies, metro i transport associat edificació d’habitatges, cultura i medi ambient.

En el marc d’aquest gran repte, la Societé du Grand Paris, creada ad-hoc per dissenyar i gestionar la monumental inversió (la quarta al món, després dels grans projectes xinesos), especialment pel que fa a la construcció de noves línies de metro i estacions (amb 200 km de línies i 68 noves estacions), gestiona l’adquisició de l’equipament necessari per a la seva execució i el desenvolupament al voltant de les estacions.

L’oficina d’ACCIÓ a París organitza reunions virtuals individuals amb la Société Du Grand Paris amb les empreses catalanes dels perfils d’interès del projecte, prèviament validades per l’empresa francesa.

En el document de requeriments pots veure el perfil d’empreses i productes d’interès de la Société Grand du Paris.

El comprador, amb l’assessorament de l’equip de les oficines exteriors d’ACCIÓ, escollirà els proveïdors que més s’adaptin a les seves necessitats.

Si la teva empresa és una de les que ha interessat al buyer, es fixarà una data i hora de reunió on també hi participarà un consultor d’ACCIÓ. A més, i per millorar-ne l’experiència, cada trobada es realitzarà a través d’una plataforma única que facilita la interacció entre proveïdors i compradors.

Acabada la reunió, les empreses rebran el seguiment i l’assessorament d’ACCIÓ.

Comments for this post are closed.