Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

Objectiu

Fomentar la competitivitat de les empreses del sector de la moda a Catalunya donant suport a la transformació digital dels seus models de negocis per tal de dur a terme de forma més competitiva el disseny, la fabricació, la comercialització i la promoció  dels seus productes i marques en un entorn competitiu cada cop més digitalitzat. Es pretén acompanyar la transformació de les empreses del sector tèxtil i moda cap a un model de negoci més digitalitzat. Aquest programa pretén facilitar a les marques de moda la incorporació d’eines i processos digitals que les permeti competir en un nou escenari i entorn de mercat.

Persones beneficiàries

  • Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia ique dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.
  • Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries. Alhora, queden excloses aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
  • No podran ser beneficiàries les persones importadores i distribuïdores.
  • Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Quantia de la subvenció

  • Fins el 65 % de les despeses subvencionables.  
  • La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 4.000 euros.

Més información sobre aquest ajut al següent enllaç.

Comments for this post are closed.