Quins sectors resisteixen millor el COVID?

La crisi ocasionada pel COVID-19 ha generat grans conseqüències en molts aspectes; no tant sols en el sanitari, amb l’augment de la pressió hospitalària, sinó també en el social —amb les necessàries mesures de distanciament social— i en l’econòmic, amb milers de negocis patint  les conseqüències del descens del consum i el tancament d’activitats considerades no essencials per a controlar l’evolució de la pandèmia.

Evolució per sectors desigual

Lògicament, la pandèmia no ha afectat per igual a tots, i alguns sectors han vist com millorava la seva facturació, fins i tot de forma molt significativa. Durant el confinament, la venda de productes com a màscares, guants i gels hidroalcohòlics va augmentar un 1.335%, però també altres relacionats indirectament, com els complexos vitamínics.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.