Quins són els riscs que hauran d’afrontar les empreses catalanes aquest 2023?

El 2022 ha estat un any de grans incerteses. El que havia de ser l’any de la recuperació post pandèmica ha estat un any de gran inflació, provocada en primera instància pel trencament de les cadenes de producció globals i manca de matèries primes i a continuació per la guerra d’Ucraïna, que ha fet encarir enormement el cost de l’energia.

Aquests impactes afecten directament a les empreses, que han de saber preveure’ls per poder-los anticipar i procurar que l’afectació sigui mínima.  

En aquest context, ACCIÓ ha elaborat un informe on s’analitzen els riscs i tendències globals per al 2023.

Més informació

Comments for this post are closed.