REX: Aplicació per a les exportacions de la UE als estats AOM

D’acord amb la Comunicació 2020/C176/03 de la Comissió Europea, des de l’1 de setembre de 2020 els exportadors de la UE que desitgin exportar productes originaris de la UE als Estats de l’Àfrica Oriental i Meridional en el marc de l’Acord d’Associació Econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM, hauran d’estar inscrits en com a exportadors registrats en el sistema REX per als enviaments l’import dels quals sigui superior a 6.000 Euros.

D’aquesta manera a partir de l’1 de setembre de 2020 en els Estats de la AOM només es concedirà el tracte aranzelari preferencial als productes amb origen a la UE exclusivament prèvia presentació de declaracions en factura esteses per exportadors en el sistema REX de la UE o per qualsevol exportador per a qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total dels quals no superi 6 000 EUR.

Per tant, a partir de la citada data, per a la concessió de preferències aranzelàries als països AOM no s’admetrà el certificat EUR 1 o una declaració en factura estesa per exportadors autoritzats o per qualsevol exportador per a qualsevol enviament constituït per un o diversos paquets que continguin productes originaris el valor total dels quals no superi 6.000 EUR. Assenyalar que actualment l’Acord d’Associació Econòmica provisional entre la UE i els Estats AOM és aplicable a Comores, Madagascar, Maurici, Seychelles i Zimbàbue.

Podeu veure el document fent clic aquí.

Comments for this post are closed.