Sancions extraterritorials

El Congrés dels Estats Units ha arribat a un acord sobre la Llei de Defensa Nacional per a l’any fiscal 2020, que ja fou votat per la Càmara de Representants i pel Senat, resta pendent d’aprovació per part del President. Entre altres actualitzacions, la llei inclou mesures sancionatòries de més abast contra Rússia i Turquia que poden afectar a empreses europees.

En referència a les mesures relatives a Rússia, el títol LXXV de la Protecting Europe’s Energy SecurityAct (PEESA) contempla la sanció d’empreses implicades en la construcció de gasoductes destinats a transportar gas rus. A aquelles empreses implicades en aquestes activitats se’ls podrà negar o retirar el visat i/o congelar actius.

Comments for this post are closed.