Sector alimentació Brexit

A partir de l’1 de gener de 2022, per a exportar animals i productes d’origen animal a UK serà necessari:

  • Que l’importador notifiqui amb antelació l’enviament en el sistema IPAFFS; fins a l’1 de juliol, de manera excepcional, es permet la prenotificació amb una antelació mínima de 4 hores. Després de l’1 de juliol la prenotificació haurà de fer-se amb almenys 24 hores d’antelació.
  • Que els establiments que figurin en la documentació estiguin registrats en TRACES (almenys tots els que han d’estar registrats en l’aplicació segons el Reglament d’Execució (UE) 2019/1715.
  • L’entrada en UK podrà fer-se per qualsevol punt. Fins a l’1 de juliol no s’exigirà que l’entrada es faci per un Lloc de Control en Frontera autoritzat. Els controls als productes importats podran realitzar-se en el destí final.
  • Fins a l’1 de juliol de 2022 només necessiten certificats sanitaris aquells productes per als quals ja s’exigien des de l’1 de gener de 2021 (animals vius, genètica).
Comments for this post are closed.