Sector alimentació – Calendari d’actuacions Prodeca

Prodeca, empresa pública creada l’any 1986 i adscrita al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Segons els estatus vigents, “la societat té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol i l’ajut a l’exportació dels esmentats productes cap als mercats de demanda; la seva exportació, promoció i ajut a les campanyes de normalització d’aquests productes i, en general, tot allò relacionat directament o indirectament amb les finalitats expressades, així com la prestació de serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal.

Consulta l’agenda d’activitats al següent enllaç.

Comments for this post are closed.