Servei d’oportunitats de negoci

A qui es dirigeix? Quin tipus d’informació subministra?

Dirigit a empreses i professionals espanyols interessats en la internacionalització dels seus productes o serveis i a invertir en l’exterior, a través de:

  • Oportunitats de negoci finançades per institucions financeres multilaterals: Programes d’Ajuda Externa de la Unió Europea, Bancs de desenvolupament i Programes de desenvolupament d’agències de Nacions Unides.
  • Licitacions d’obres, subministraments i serveis convocades per organismes estatals i empreses privades estrangeres.
  • Oportunitats d’inversió: privatitzacions, concessions, assistència tècnica, etc.
  • Peticions d’importadors o distribuïdors estrangers de productes o serveis d’origen espanyol.

Com funciona?

ICEX tria per a vostè les informacions identificades en col·laboració amb la xarxa d’Oficines Econòmiques i Comercials en l’Exterior i les enviem diàriament al seu correu electrònic, utilitzant per a això el perfil d’interès que vostè ha definit prèviament (tipus d’oportunitat, organisme, país, sector).

Com accedir al servei?

Per registrar-se feu clic aquí.

Comments for this post are closed.