Simulador de costos d’establiment

L’eina de càlcul per a la seva implantació en l’exterior

Es tracta d’un servei en línia que permet conèixer el cost aproximat de la instal·lació de la seva empresa en qualsevol mercat i comparar-lo amb altres països.

Ofereix un servei en dos nivells:

  • En el primer, l’usuari accedeix a la informació quantitativa sobre les despeses necessàries per a crear la seva empresa, així com informació addicional i relacionada sobre altres aspectes com a impostos, condicions per al personal expatriat, costos de comunicacions, o els suports que les institucions del país de destinació ofereixen a les empreses inversores estrangeres.
  • En el segon accedeix a una eina que permet a l’usuari fer simulacions de costos d’establiment, emplenant un senzill formulari d’acord amb les necessitats específiques a l’hora d’implantar-se en un mercat concret.

En només uns segons…

La resposta que retorna el simulador és immediata i indica el cost aproximat, tenint en compte totes aquestes variables.

Més informació

Comments for this post are closed.