Singapur sector construcció: El sector públic impulsarà la recuperació del sector de la construcció de Singapur en 2021

Segons va comunicar la Building and Construction Authority (BCA) de Singapur el passat 18 de gener de 2021, es preveu que la demanda total de construcció a Singapur, és a dir, el valor dels contractes de construcció que s’adjudicaran en 2021 oscil·li entre els entre 15.000 i 1. 000 de milions d’euros.

La xifra de demanda de construcció vindrà impulsada en un 65% pel sector públic amb projectes entre els quals destaquen diversos contractes per  la Línia de metro MRT de Jurong, la Línia MRT Cross Island i el Sistema de Clavegueram de Túnel Profund. El 35% restant, correspon al sector privat projectes com, la construcció d’habitatges, la reforma de locals comercials i la construcció d’edificis industrials.

Les empreses locals  no podran  atendre tota la demanda per manca de personal  i això comportarà increments en els costos de la mà d’obra i dels materials. Com a resultat, els marges de benefici de les empreses es veuran reduïts, expulsant a més empreses del sector. Aquesta situació no s’ha traslladat encara  als preus, però es preveu que aquests augmentaran com a conseqüència d’aquesta situació.

Pel que fa al període 2022 – 2025 i una vegada l’impacte de la pandèmia s’atenuï, la BCA projecta que el sector de la construcció obtindrà contractes compresos 25.000 i 32 000 milions de dòlars de Singapur per any. Aquest creixement vindrà recolzat per la esperada recuperació de l’economia mundial  promoguda per  l’efectivitat de les vacunes i per una creixent transformació de la indústria a través de la digitalització. Tal com ha assenyalat l’Aliança per a l’Acció (AfA), coalició liderada per la indústria i secundada pel Govern, la digitalització és un factor important per a aconseguir que operi de forma més eficaç.

Un altre cop, serà el sector públic el que impulsi el creixement esperat pel període  2022 a 2025 aportant anualment entre 14.000 i 18.000 milions de dòlars de Singapur  a través de la promoció  d’habitatges públics i infraestructures de transport i sanitàries – no s’inclouen les previsions relatius als nous contractes en la terminal 5 de l’aeroport Changi i l’expansió dels hotels ressorts integrats en el mateix a causa de la interrupció de les negociacions a causa de la pandèmia-. D’altra banda, es preveu que la demanda del sector privat continuï creixent en aquest període, aconseguint una xifra compresa entre els 11.000 i 14.000 milions de dòlars de Singapur per any.

Així doncs aquest mercat pot constituir una oportunitat per les empreses catalanes vinculades al sector serveis.

Font: “ El Exportador”

Comments for this post are closed.