Situació actual BREXIT

La retirada de la UE del Regne Unit (BREXIT) es va completar el 31 de gener de 2020. Actualment ens trobem en una fase de transició que finalitza el 31 de desembre de 2020. Qualsevol acord per a una nova extensió d’aquesta fase de transició hauria d’haver-se realitzat abans de l’1 de juliol de 2020 i, per tant, ja no és possible.

En conseqüència, el Regne Unit deixarà de formar part del mercat interior i de la unió duanera l’1 de gener de 2021. Si no s’arriba a un acord entre el Regne Unit i la UE durant el període restant de la fase de transició, el comerç estarà subjecte en el futur a Regles de l’Organització Mundial del Comerç i el Regne Unit serà tractat com un tercer país.

Ja sigui que hi hagi o no un acord comercial, es requerirà una administració de duanes per a tots els enviaments cap a i des del Regne Unit.

Els dies 18 a 20 de Desembre de 2020, són els dies que la majoria dels transportistes realitzaran l’última recollida a/des del Regne Unit, sense despatx duaner. A partir de l’endemà, la informació i els documents necessaris han d’estar disponibles per al despatx de duanes abans que els enviaments puguin acceptar-se per al seu transport a/des del Regne Unit:

Els assenyalem, per tant, una sèrie de requisits previs que deuen per a Exportació a UK des d’Espanya:

 • Ha de disposar d’un número EORI per a exportació. En cas de no haver-ho fet ja, sol·liciti-ho al més aviat possible. Si Vds exporten a uns altres paises de la UE ja deuen comptar amb un EORI. Si no el podeu tramitar online a la pàgina de Hisenda.
 • Per a poder realitzar la importació al Regne Unit, el corresponsal del seu transitari a Regne Unit ha de disposar d’un Poder de Representació – Power of Attorney (CRA/POA). Parli amb el seu transportista per a coordinar-se en aquest sentit i sol·liciti al seu importador a Regne Unit que atengui el requeriment d’aquest Poder per part del seu transportista per a poder realitzar la importació. Si facilita al transitari les dades de l’importador, ell hauria de poder anticipar-se en la gestió d’aquest requeriment contactant-li directament.
 • Utilització de pallet fitosanitari (tractament fitosanitari i data de caducitat no superada d’acord amb la norma NIMF15).

Recíprocament, quant a la Importació des d’UK a Espanya o Portugal, per a poder presentar la declaració de duanes en el seu nom haurà de facilitar un Poder de representació (POA) al seu agent de duanes. Aquest poder ha d’emplenar-se en l’Agència Tributària espanyola.

Quant a la informació que haurà de facilitar per a tots els seus enviaments d’exportació al Regne Unit, és la següent:

 • Factura comercial – ha d’incloure les següents dades per al despatx:
  – Números EORI de l’importador i exportador.
  – Dades de contacte de l’exportador i importador: nomeni, adreça, email i telèfon.
  – Descripció de la mercaderia i codi TARIC. (partides aranzelàries). És recomanable indicar la partida aranzelària per a agilitar el tràmit de despatx.
  – Incoterm.
  – Caixes, tipus d’embalatge, valor de la mercaderia, pes brut i net per a cada codi TARIC, país d’origen i moneda.

Les dades proporcionades en la factura comercial han de coincidir amb la mercaderia real a enviar.

 • Procediment Duaner d’aplicació. S’haurà d’especificar:
  – EIDR: Entry in the Declarant’s Rècords (previst que aquest procediment sigui vàlid només fins al 30/06/2021).
  – CFSP: Customs Freight Simplified Procedure. Parli amb el seu transitari. Aquest sol ser el procediment adient  i més ràpid.
  – Transit: entenem que no és el cas.
 • Safety and Security Number en les mercaderies que el requereixin – a partir de juliol 2021.
Comments for this post are closed.