Subvenció per a la internacionalització d’empreses de videojocs

L’objecte d’aquesta subvenció són els projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

La subvenció cobreix com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 5.000,00 euros, sempre que, acumulat a altres ajuts de mínims de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Per consultes sobre la línia de subvenció al telèfon 935 524 940 i al correu electrònic catalanfilms@gencat.cat.


Comments for this post are closed.