Surten les bases pels ajuts a projectes d’internacionalització d’empreses catalanes del sector de la música

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats del sector de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per “creació cultural de Catalunya” la que és d’autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideix a Catalunya i l’import de l’ajut és de fins a un 55% de les despeses amb un màxim de 20.000 €.

Els candidats han de ser empreses que:

  • Tinguin un projecte d’internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció.
  • Una mateixa empresa o entitat sol·licitant només pot presentar una sol·licitud a la mateixa convocatòria.
  • Les accions que corresponen al projecte d’internacionalització s’han de dur a terme fora de Catalunya i el projecte ha d’incloure, com a mínim, una acció fora del territori espanyol.

Consulteu les bases completes a: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838704.pdf

Qualsevol dubte o aclariment ens podeu també adreçar un email a comercexterior@cecot.org

Comments for this post are closed.