Ajuts per a inversió directa a l’exterior – ACCIÓ

L’ajut és per implantacions comercials fora de la UE o implantacions productives a qualsevol país. El termini de sol·licitud finalitza el 15 de desembre de 2015 i és per a projectes en els que la societat s’hagi constituït entre l’1 de gener e 2015 i el 31 de desembre de 2016.
Llegir més »