ASPECTES PRÀCTICS EN LA FINALITZACIÓ DE CONTRACTES AMB AGENTS COMERCIALS INTERNACIONALS

Un dels aspectes més delicats en el  moment  que decidim  finalitzar  la relació contractual  que tenim amb un agent comercial a un altre país,  és calcular bé les conseqüències indemnitzatòries  d’aquesta resolució. Aquests poden variar segons el país on estigui establert l’agent comercial i també pel fet de tenir signat o no un contracte per ……
Llegir més »