Aspectes clau en la negociació del Brexit

Amb vistes a l’obertura de negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit en virtut de l’article 50 del Tractat, i com a continuació a les consultes i els treballs realitzats en el marc de BusinessEurope, adjuntem el llistat de qüestions que haurien de tenir-se en compte a les negociacions del Brexit, per tal ……
Llegir més »