Prestació de Serveis a l’Exterior

Cada cop és més freqüent que trobem empreses que han estat contractades pels seus propis clients a Espanya  o directament per clients estrangers, per realitzar determinades obres o serveis fora del territori espanyol. Arribat aquest cas l’empresa haurà de tenir en compte  les gestions, formalitats i/o documentació  que cal preparar per tal que la  seva ……
Llegir més »