Tercera reunió virtual de Canal Brexit: Sis mesos de Brexit en l’exportació de fruites i hortalisses

Després de sis mesos de l’entrada en vigor, de manera provisional, de l’Acord de Comerç i Cooperació assolit per la CE i el Regne Unit, que va ser definitiva l’1 de maig, aquest país es manté com a tercera destinació de les exportacions espanyoles de fruites i hortalisses , amb 675 milions d’euros en el primer trimestre, un 6% més que en el mateix període de 2020.

Segons les últimes dades actualitzades pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària, corresponent als tres primers mesos de 2021, l’exportació espanyola de fruites i hortalisses fresques al Regne Unit ha ascendit a 675 milions d’euros, un 6% més que en el mateix període de 2020, mentre que el volum ha retrocedit en el mateix percentatge, totalitzant 461.666 tones, mantenint-se aquest país com a tercer mercat del sector hortofructícola espanyol, darrere d’Alemanya i França.

No obstant això, a curt termini, la sortida del Regne Unit de la UE ha suposat majors costos administratius de gestió dels enviaments i més formalitats documentals, segons FEPEX. Des de l’1 de gener d’aquest any les empreses exportadores estan tramitant la declaració duanera (DUA) i el certificat de conformitat amb les normes de comercialització.

La sortida del Regne Unit de la UE ha suposat majors costos administratius de gestió dels enviaments i més formalitats documentals, segons FEPEX

D’altra banda, l’1 d’abril, estava previst, que el Regne Unit exigís a les exportacions de la majoria de les fruites i hortalisses fresques procedents de la UE la presentació d’un certificat fitosanitari, com un dels requisits documentals necessaris per a vendre en aquest país, després de la seva sortida de la UE. No obstant això, el Govern britànic va anunciar, el 11 de març, que aquesta nova exigència es retardarà fins l’1 de gener de 2022.

Aquestes qüestions i d’altres relacionades amb el comerç entre Espanya i el Regne Unit seran abordades, avui, en la tercera reunió virtual de Canal Brexit, un fòrum de col·laboració entre l’Administració i les empreses espanyoles, ja en marxa per la Secretaria d’Estat de Comerç, per analitzar les dificultats amb què s’estan enfrontant les empreses a l’hora de realitzar els intercanvis comercials durant els primers mesos després de l’entrada en vigor de l’Acord de Lliure Comerç i Cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit i buscar solucions.

Comments for this post are closed.