Tres dels set països que constitueixen el G-7 són les primeres destinacions de l’exportació de fruites i hortalisses espanyoles

Aquesta setmana s’han reunit, per primera vegada de forma presencial després de la pandèmia, els ministres d’exteriors del G-7.

Tres dels set països que conformen aquest grup: Alemanya, França i Regne Unit són els principals mercats de el sector espanyol de fruites i hortalisses, representant prop de el 60% del total de les exportacions. Itàlia és també un dels primers destins, el cinquè, mentre que els Estats Units, el Japó i el Canadà són mercats que podrien tenir gran potencial, però els volums segueixen sent petits.

Les vendes espanyoles de fruites i hortalisses a Alemanya es van situar el 2020 en 3,5 milions de tones per un valor de 4.073 milions d’euros, constituint la primera destinació del sector. Segueix França amb 2,3 milions de tones i 2.550 milions d’euros i el Regne Unit amb 1,5 milions de tones i 1.903 milions d’euros. Els tres països van representar el 56% del total de les exportacions espanyoles el 2020 i el 58% del valor obtingut. Itàlia és també un mercat rellevant per a l’exportació espanyola, el cinquè, situant-se en 2020 en 830.015 tones amb un valor de 848 milions d’euros.

Pel que fa als països no europeus que conformen el G-7: EUA, el Japó i el Canadà, aquest últim és el que ha presentat més oportunitats per al sector espanyol, especialment després de la signatura, el 2017, de l’Acord Econòmic i Comercial Global amb la UE, arribant als 98 milions d’euros en 2019, encara que en 2020 l’exportació es va reduir un 20% baixant a 79 milions d’euros.

La fortalesa de les economies i del consum d’Estats Units i Japó els fa mercats amb potencial pel sector espanyol, segons FEPEX, però, les dificultats logístiques, en alguns casos, i sobretot les barreres no aranzelàries que en determinats moments s’apliquen, fan que els volums de venda siguin reduïts. L’exportació als Estats Units s’ha situat el 2020 en 34.348 tones i 80 milions d’euros i al Japó ha estat de 1.668 tones i 6 milions d’euros, segons dades del Departament de Duanes i Impostos Especials.

Comments for this post are closed.