Viatges empresarials: Grans oportunitats de negoci

Els viatges de negocis impliquen un desplaçament fora del lloc de treball o  de la residència habitual, durant un mínim de 24 hores. Els viatges de negocis permeten visitar socis, proveïdors o clients.

No obstant això, amb l’avenç de la tecnologia, de vegades ens preguntem si els viatges de negocis són  una pèrdua de temps.

De fet, mitjançant videoconferències per mitjà de Zoom, Google Meets, Hangouts i altres molts sistemes que han agafat força darrerament, podem comunicar-nos de forma satisfactòria  amb socis o clients ubicats a qualsevol lloc del món..

Quin és l’interès del viatge empresarial per a una empresa?

En un negoci, els viatges de negocis són una bona estratègia de comunicació. És una eina indispensable per al desenvolupament i tancament d’un acord.

A part de l’aspecte purament financer, donat que és obvi que les reunions a distancia son molt més econòmiques que les visites comercials presencials, també hem d’integrar la vessant humana d’aquests viatges. La signatura d’un contracte no es pot fer mitjançant l’eina d’Internet. Has de conèixer el teu client per agafar  i transmetre confiança. La confiança és, de fet, la base per a una associació duradora en una relació comercial. És imprescindible reunir-se, discutir cara a cara, abans de signar un contracte. De la mateixa manera, presentar-vos físicament a nous socis o nous clients també ajuda a augmentar la confiança entre les parts.

Està estadísticament provat que és molt més fàcil que un client potencial anul·li una vídeo conferencia (o s’oblidi de la mateixa) que una visita que está programada per endavant en la seva oficina. També el client o soci potencial sol dedicar més temps a l’empresari que el visita que a  aquell que el contacta per videotrucada. Una visita personal dona peu a una visita de l’empresa que ens transmetrà una sèrie d’impressions molt importants (com els productes que té al magatzem, el nivell de manteniment de les instal·lacions que si és limitat pot deixar entreveure un problema econòmic,  a conèixer els col·legues de la persona que ens ha rebut, a revisar documents personalment i fins i tot a detectar quantes vegades sona el telèfon i si l’empresa  es molt activa comercialment o no)

Els viatges personals també son indispensables quan volen assistir a fires, congressos, seminaris..

Els viatges personals no s’han acabat. Possiblement es reservin per una etapa més avançada de la negociació mentre que el primer contacte es pot realitzar per vídeo conferència. Aquest primer contacte ens evitarà visites presencials errònies, per exemple, en el marc d’una missió comercial preparada per una entitat. Les missions comercials que solen facilitar el primer contacte podran sense dubte ser substituïdes per reunions “on-line” que  es convertiran en reunions presencials d’aprofundiment un cop ambdues empreses hagin verificat la idoneïtat del contacte i l’interès del mateix per la proposta de l’altre.

Cristina Danón
Assessora d’internacionalització

Comments for this post are closed.