Nova certificació a la importació de productes al Marroc

El Ministeri d’Indústria i Comerç, del Marroc en el marc de la Llei nº 24-09 relativa a la seguretat dels béns i serveis, ha anunciat que el control a la importació dels productes industrials ha estat externalitzat des de l’1 de febrer de 2020 en 3 organismes certificadors: APPLUSFOMENTO, BUREAU VERITAS i TÜV RHEINLAND.
Llegir més »