Les competències interculturals en els negocis internacionals

El comerç i els negocis internacionals  porten aparellada la necessitat de relacionar-nos amb persones d’altres cultures diferents a la nostra. Les diferències culturals incideixen d’una forma crucial en l’eficàcia de les nostres comunicacions, especialment a l’hora de vendre i a l’hora de negociar els acords comercials  amb els nostres partners, proveïdors, clients etc….

Si ets un professional immers en el dia a dia de la internacionalització o de  l’exportació, hauries de preguntar-te fins a quin punt t’has preocupat seriosament de cultivar i fer créixer les teves competències culturals per tal de ser molt mes efectiu a l’hora de desenvolupar la teva activitat en d’altres països, o inclús en d’altres zones del teu propi país. Llegir +

El desplaçament de treballadors a l’exterior

Es freqüent  que les empreses hagin d’enviar  treballadors a d’altres països per tal de dur a terme tasques diverses. Si es tracta de realitzar activitats purament comercials o de gestió de negocis, en principi no sol haver requeriments ni formalitats. Només caldrà assegurar, si  és fora de la UE, l’obtenció de visats en el cas d’aquells països que ho requereixen i en el cas de dur mostraris o mostres, portar la documentació pertinent per a realitzar els tràmits duaners de sortida i entrada al país de destí.
Llegir +

Les exportacions en cadena

Quan una empresa intervé como a proveïdor en una exportació cadena, és a dir quan  fa una venda a una altre empresa establerta a Espanya que posteriorment exportarà  la mercaderia fora de la UE,  és freqüent  que el client li demani que facturi sense Iva en aplicació de l’exempció per exportació.

Cal està alerta a aquesta operativa,  ja que l’empresa proveïdora no pot facturar sense Iva, si no es donen unes concretes condicions.

Per poder facturar sense Iva, cal que l’empresa consti al DUA com exportadora. No és suficient que surti el seu nom en alguna casella del DUA com a proveïdora de l’empresa que exporta.

Cal tenir en compte que en aquests casos es produeixen dues entregues de mercaderia  des del punt de visat de la llei del Iva . Una primera entrega de l’empresa proveïdora (A) al seu client a Espanya (B) i d’aquesta empresa client (B) al seu client fora de la UE (C). Però en canvi  només hi ha un transport . Llegir +

Acord econòmic i comercial global CETA

El 21 setembre 2017 entra en vigor l’aplicació provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global denominat (CETA) que pretén impulsar el comerç i l’activitat econòmica entre la UE i Canadà.

Les principals aportacions per a les empeses que exporten o tenen intenció d’obrir mercat al Canadà són les següents:

  • S’eliminen els aranzels duaners. Això facilitarà les exportacions de productes i farà que siguin més competitius en el mercat canadenc.
  • Per tal que els productes gaudeixin de tracte preferencial, i per tant les exportacions a Canadà no tinguin aranzels, cal que els productes siguin originàries de la UE.

Llegir +