Normes per la valoració duanera de les mercaderies

El procés d’estimació del valor d’un producte a la duana planteja problemes als importadors que poden ser tan greus com el dret real aplicat.

L’Acord de la OMC sobre valoració duanera té com a objectiu establir un sistema equitatiu, uniforme i neutral de la valoració duanera de mercaderies: un sistema que s’ajusta a les realitats comercials i que prohibeix la utilització d’arbitratges o ficticis. Llegir +

Conclusions | Workshop · La contractació d’agents comercials i distribuïdors

Durant el Work Shop que hem mantingut a Cecot  aquest passat 14 de març, amb una vintena d’empreses exportadores, s’han debatut aspectes molt interessants sobre la problemàtica que més preocupa a les empreses en relació a la contractació  d’agents i distribuïdors internacionals.

A la pregunta inicial sobre quines són les principals conseqüències de no tenir ben definides les condicions contractuals quan entrem en una relació comercial internacional, s’ha assenyalat què més enllà dels efectes que pot tenir en la pròpia relació (deteriorament, malentesos, frustració de les expectatives mútues), a mig termini també pot suposar, de forma directe o indirecte,  pèrdua de vendes en el territori, deteriorament  de la imatge i reputació de l’empresa, més costos per l’empresa, que fins i tot pot arribar a estar en una posició feble a l’hora de negociar en cas de resolució del contracte per qualsevol de les parts. Llegir +

L’origen de les mercaderies en un món globalitzat

El procés de globalització dels mercats  ha tingut com a conseqüència que en els processos de producció moderns intervinguin productors i materials de diferents països.

Si a aquest procés de descentralització de la producció hi afegim l’important volum d’acords comercials subscrits en els últims temps, entendrem que pot resultar complex definir l’origen d’un determinat producte. Doncs els criteris no són homogenis en tots els països i a mes poden variar segons si l’exportació o la importació es fa respecte a un país amb el que la UE té subscrits acords preferencials. Llegir +

Les competències interculturals en els negocis internacionals

El comerç i els negocis internacionals  porten aparellada la necessitat de relacionar-nos amb persones d’altres cultures diferents a la nostra. Les diferències culturals incideixen d’una forma crucial en l’eficàcia de les nostres comunicacions, especialment a l’hora de vendre i a l’hora de negociar els acords comercials  amb els nostres partners, proveïdors, clients etc….

Si ets un professional immers en el dia a dia de la internacionalització o de  l’exportació, hauries de preguntar-te fins a quin punt t’has preocupat seriosament de cultivar i fer créixer les teves competències culturals per tal de ser molt mes efectiu a l’hora de desenvolupar la teva activitat en d’altres països, o inclús en d’altres zones del teu propi país. Llegir +

El desplaçament de treballadors a l’exterior

Es freqüent  que les empreses hagin d’enviar  treballadors a d’altres països per tal de dur a terme tasques diverses. Si es tracta de realitzar activitats purament comercials o de gestió de negocis, en principi no sol haver requeriments ni formalitats. Només caldrà assegurar, si  és fora de la UE, l’obtenció de visats en el cas d’aquells països que ho requereixen i en el cas de dur mostraris o mostres, portar la documentació pertinent per a realitzar els tràmits duaners de sortida i entrada al país de destí.
Llegir +