ASPECTES PRÀCTICS EN LA FINALITZACIÓ DE CONTRACTES AMB AGENTS COMERCIALS INTERNACIONALS

Un dels aspectes més delicats en el  moment  que decidim  finalitzar  la relació contractual  que tenim amb un agent comercial a un altre país,  és calcular bé les conseqüències indemnitzatòries  d’aquesta resolució.

Aquests poden variar segons el país on estigui establert l’agent comercial i també pel fet de tenir signat o no un contracte per escrit. Es a dir, segons com configurem la relació contractual amb un agent en el moment inicial, això tindrà  repercussions després quan haguem de prescindir dels seus serveis. Llegir +

Aspectes clau en la negociació del Brexit

Amb vistes a l’obertura de negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit en virtut de l’article 50 del Tractat, i com a continuació a les consultes i els treballs realitzats en el marc de BusinessEurope, adjuntem el llistat de qüestions que haurien de tenir-se en compte a les negociacions del Brexit, per tal de minimitzar el seu impacte empresarial.
Llegir +

MERCATS ALTERNATIUS A EUROPA

Plantejar-se créixer internacionalment en mercats alternatius als europeus,   requereix fer una reflexió prèvia i contestar alguna de les preguntes que s’han plantejat durant el desenvolupament d’aquest Workshop, i al que han assistit empreses exportadores que tenen centrada la seva activitat exportadora principalment a Europa. Llegir +

Comerç internacional balanç 2016

Cal només una mirada al balanç de les empreses membres del Club Cecot d’Internacionalització per concloure que el 2016 ha estat efectivament un any positiu.
Els núvols que s’anticipaven el gener del 2016, amb els mercats financers caient, la por d’una recessió als EUA, la crisi financera a la Xina i l’estancament al Japó i Europa, no van acabar materialitzant-se en tempesta.
La precaució de la Reserva Federal (FED) en no precipitar-se en les pujades de tipus, el manteniment i l’ampliació per part del Banc Central Europeu (BCE) de la seva política expansiva, especialment pel que fa a les compres de deute, i la continuïtat dels baixos preus del petroli, a la ratlla dels 50$ o per sota, van ser suficients perquè en el segon semestre el comerç mundial millorés i es corregissin amb escreix les lleus caigudes del primer trimestre. I els indicadors avançats fan pensar que aquesta mateixa tendència seguirà el 2017, almenys al llarg del primer trimestre. Llegir +