CONTRACTACIÓ I COMERÇ INTERNACIONAL

Quan necessitem formalitzar acords nostres comercials?

Quan l’acord i l’execució d’aquest acord és simultani, és a dir,  hi ha un compliment immediat de les respectives prestacions,  els contractes formal, en principi, no són tan necessaris. Aquest seria el cas p.e. quan en una venda cara a cara s’intercanvia al mateix moment el preu i la mercaderia. Llegir +

Normes per la valoració duanera de les mercaderies

El procés d’estimació del valor d’un producte a la duana planteja problemes als importadors que poden ser tan greus com el dret real aplicat.

L’Acord de la OMC sobre valoració duanera té com a objectiu establir un sistema equitatiu, uniforme i neutral de la valoració duanera de mercaderies: un sistema que s’ajusta a les realitats comercials i que prohibeix la utilització d’arbitratges o ficticis. Llegir +

L’origen de les mercaderies en un món globalitzat

El procés de globalització dels mercats  ha tingut com a conseqüència que en els processos de producció moderns intervinguin productors i materials de diferents països.

Si a aquest procés de descentralització de la producció hi afegim l’important volum d’acords comercials subscrits en els últims temps, entendrem que pot resultar complex definir l’origen d’un determinat producte. Doncs els criteris no són homogenis en tots els països i a mes poden variar segons si l’exportació o la importació es fa respecte a un país amb el que la UE té subscrits acords preferencials. Llegir +

Workshop | La contractació d’agents comercials i distribuïdors

Hem convocat a les empreses del Club Cecot Internacionalització per debatre sobre com afrontar les problemàtiques de caràcter operatiu i legal quan contractem distribuïdors o agents comercials per vendre els nostres productes en d’altres mercats i respondre entre tots les següents qüestions:
Llegir +

A L’EMPRESA JUDICI O MEDIACIÓ?

Avui més que mai, davant l’actual context polític i social, estem aprenent que la judicialització de determinats  conflictes, ens  porta  a un sense sentit o, el pitjor, a un carreró  sense sortida.

Òbviament no sempre podem escollir. Però si ens parem a pensar, resulta sorprenent com en el mon dels negocis, instruments com la mediació no hagin estat  acollits fins a avui com una alternativa molt i molt intel·ligent per a la gestió dels conflictes.

Si afirmem sovint que els negocis són els negocis, i que han de quedar al marge de consideracions polítiques i inclús emocionals, perquè l’experiència que tenim els professionals del dret, és que les empreses tot sovint es perden en plets costosos i en molts casos inútils per als interessos d’ambdues  parts en conflicte? Llegir +