Les exportacions en cadena

Quan una empresa intervé como a proveïdor en una exportació cadena, és a dir quan  fa una venda a una altre empresa establerta a Espanya que posteriorment exportarà  la mercaderia fora de la UE,  és freqüent  que el client li demani que facturi sense Iva en aplicació de l’exempció per exportació.

Cal està alerta a aquesta operativa,  ja que l’empresa proveïdora no pot facturar sense Iva, si no es donen unes concretes condicions.

Per poder facturar sense Iva, cal que l’empresa consti al DUA com exportadora. No és suficient que surti el seu nom en alguna casella del DUA com a proveïdora de l’empresa que exporta.

Cal tenir en compte que en aquests casos es produeixen dues entregues de mercaderia  des del punt de visat de la llei del Iva . Una primera entrega de l’empresa proveïdora (A) al seu client a Espanya (B) i d’aquesta empresa client (B) al seu client fora de la UE (C). Però en canvi  només hi ha un transport . Llegir +

Jornada · Com exportar amb èxit?

La importància de l’anàlisi previ del mercat, la selecció i adequació del producte, el preu que oferim, la selecció del canal d’entrada adient, la pro activitat i seguiment, són només alguns dels factors que cal tenir en compte a l’hora de garantir estabilitat i continuïtat en les vendes internacionals. Aquest seminari es centra en oferir eines eminentment pràctiques que, aplicades a la vostra empresa, us permetran garantir l’èxit en les vostres vendes internacionals. Llegir +

L’EXPORTACIÓ DE SERVEIS: ASPECTES LEGALS, FISCALS I ADMINISTRATIUS

L’objectiu del curs previst pel dia 24 de novembre, és adquirir una visió global dels aspectes a tenir en compte quan hem de prestar un servei a l’exterior o a una empresa o entitat de l’exterior i ser capaç de respondre a unes preguntes bàsiques que haurien de ser resoltes abans d’oferir serveis a l’exterior. Llegir +

Prestació de serveis o execució d’obres fora d’Espanya

Mundo_01Cada cop és més freqüent que trobem empreses que han estat contractades pels seus propis clients a Espanya  o directament per clients estrangers, per realitzar determinades obres o serveis fora del territori espanyol.

Arribat aquest cas, l’ empresa haurà de tenir en compte les gestions, formalitats i/o documentació que cal preparar per tal que la seva actuació a l’ exterior sigui conforme tant amb la normativa espanyola com amb la normativa local del país de destí.
Llegir +

Pere Ballart: “L’exportació ha marcat i marca l’evolució de la companyia de forma decisiva com a gran vector de progrés”

FLUIDRA és un grup multinacional, que cotitza a la Borsa espanyola, dedicada al desenvolupament d’aplicacions per a l’ús sostenible de l’aigua. Ofereix solucions per a la conservació, conducció, tractament i gaudiment de l’aigua i és un dels líders mundials en la fabricació i distribució de solucions per a piscines i wellness, tractament d’aigua, reg i conducció de fluids. Tota una gama de més de 45 mil referències al voltant dels equips per a tractament d’aigües.

Parlem amb Pere Ballart, Director International Affairs de FLUIDRA SA.
Llegir +